Language

Odredbe i uvjeti

Opće odredbe i uvjeti

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

Na temelju odredbi članka 120. Zakona o obvezama, Zakona o cestovnom prometu i Zakona o ugovorima u cestovnom prometu Republike Slovenije i drugih primjenjivih zakona i propisa,

NOMAGO d.o.o. (u nastavku: prijevoznik) objavljuje sljedeće

OPĆE ODREDBE I UVJETE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Općim odredbama i uvjetima za međunarodni prijevoz putnika (u nastavku: Opće odredbe i uvjeti) definira se ugovorni odnos između prijevoznika, korisnika i putnika koji nastaje prema ugovoru o prijevozu za putnike i prtljagu uz upotrebu motornih vozila u skladu s primjenjivim propisima Republike Slovenije. Svaki putnik prihvaća ove opće odredbe i uvjete i obvezan/na je njima od trenutka kada kupi kartu s presjedanjem ili prihvati ugovor o prijevozu na bilo koji drugi način koji se definira u ovim Općim odredbama i uvjetima.

Kako bi se izbjegle nejasnosti u vezi međunarodnog prijevoza putnika, ove Opće odredbe i uvjeti nadomještaju sve Opće odredbe i uvjete za javni prijevoz putnika i prtljage na državnim i međunarodnim rutama koje se neće koristiti, osim ako nisu izričito navedene u ovim Općim odredbama i uvjetima.

Članak 2.

Opće odredbe i uvjeti javna su obavijest putnicima, korisnicima i prijevoznicima. Njima se uređuju ugovorni odnosi u prijevozu fizičkih osoba i prtljage, obveze i odgovornosti prijevoznika i korisnika prilikom naručivanja usluga i stupanja u ugovor o prijevozu na državnim i međunarodnim rutama.

Članak 3.

Sve promjene Općih odredbi i uvjeta moraju se javno objaviti na internetskoj stranici i prodajnim lokacijama prijevoznika prije nego što stupe na snagu.

Članak 4.

Pravo na prijevoz nije dostupno ako putnik ne kupi ili ne stekne kartu u skladu s uvjetima u ovim Općim odredbama i uvjetima.

Članak 5.

Sva prava i obveze prijevoznika ili korisnika/putnika koje nisu navedene u ugovoru ili zakonima uređuju se općim poslovnim praksama za putnički prijevoz.

Članak 6.

Termini korišteni u ovim Općim odredbama i uvjetima imaju sljedeća značenja:

 • Prijevoznik je strana koja prevozi putnike i prtljagu prema ugovoru o prijevozu na koji su korisnik/putnik i prijevoznik pristali u skladu s ovim Općim odredbama i uvjetima.

 • Drugi prijevoznik je prijevoznik koji nije izdavač ovih Općih odredba i uvjeta i prijevoznik ne prodaje, ne trguje ni ne utječe na njegove usluge.

 • Putnik je osoba koja plaća za uslugu prijevoza i koristi je upotrebom vozila javnog prijevoza.

 • Korisnik je osoba koja sklapa ugovor o prijevozu s prijevoznikom u vlastito ime ili u ime neke druge osobe.

 • Ugovor o prijevozu obvezuje prijevoznika na prijevoz korisnika/putnika do određenog mjesta i obvezuje korisnika na plaćanje prikladne naknade za prijevoz prijevozniku. Rezervacije reda i tipa sjedala i dodatni troškovi za prtljagu dio su ugovora o prijevozu. Ako se ugovor o prijevozu promijeni, potrebna je nova rezervacija reda i tipa sjedala, kao i novi dodatni troškovi za prtljagu.

 • Naknada za prijevoz je iznos koji prijevoznik primi u skladu s ugovorom o prijevozu putnika;

 • Putna prtljaga putnika uključuje sve predmete koje putnik preda prijevozniku za prijevoz u skladu s ugovorom o prijevozu prtljage;

 • Ručna prtljaga putnika predstavlja predmete manjih dimenzija koje putnici smiju unositi u vozilo i spremiti na prikladno mjesto. Putnik je odgovoran za zaštitu takvih predmeta.

 • Odlazna lokacija je mjesto na kojem počinje ugovoreni prijevoz.

 • Odredište je mjesto na kojem završava ugovoreni prijevoz.

 • Kod za popust omogućuje korisniku/putniku da dobije različite popuste zbog različitih razloga koji su definirani u ovim Općim odredbama i uvjetima. Kod za popust neće vrijediti više od (1) godine nakon datuma izdavanja. Kod za popust može se upotrijebiti samo jednom u cijelosti za jednu kupovinu. Preostali iznos ne može se upotrijebiti za kasnije kupovine. Također se ne može prenositi drugima ni isplatiti u gotovini. Kod za popust može se legitimno upotrijebiti samo ako korisnik plati iznos kupovine od barem jednog (1) eura.

 • Poslovni račun (naziva se i agencijski račun ili B2B račun) usluga je za pravne osobe koje mogu imati ugovor o poslovnoj suradnji s prijevoznikom kojim se obrađuju postupak naručivanja, rokovi za plaćanje i druge koristi.

 • Prijelaz putnika u drugo vozilo izvodi se ako putnik kupi kartu s presjedanjem zbog koje će trebati presjesti u drugo vozilo tijekom svoga putovanja. Presjedanje se označava tijekom postupka kupovine i na karti s presjedanjem.

 • Rezervacija sjedala jest rezervacija određenog sjedala koje će se koristiti između odlazne lokacije i odredišta u određeno vrijeme polaska.

 • Sjedalo poslovnog razreda sjedalo je koje putnik odabere tijekom postupka kupovine i rezervacije. Za njega je potrebna dodatna naknada i nalazi se u prva tri (3) reda vozila s vrhunskim prednostima i više prostora između sjedala. Cijena sjedala poslovnog razreda uključuje 1 komad ručne prtljage s najvećim dimenzijama 42 x 30 x 18 cm i najvećom težinom od 10 kg te dvije putne torbe s najvećim dimenzijama 80 x 50 x 30 cm i najvećom težinom od 30 kg.

 • Sjedalo ekonomskog razreda klasično je sjedalo koje putnik odabire tijekom postupka kupovine i rezervacije. Sjedalo se dodjeljuje automatski ili putnik plaća dodatnu naknadu i bira sjedalo. Cijena sjedala ekonomskog razreda uključuje dva komada prtljage, jedan komad ručne prtljage s najvećim dimenzijama 42 x 30 x 18 cm i najvećom težinom od 10 kg te jedne putne torbe s najvećim dimenzijama 80 x 50 x 30 cm i najvećom težinom od 30 kg.

 • Sjedalo obiteljskog razreda je sjedalo koje putnik odabere tijekom postupka kupovine i rezervacije, nalazi se u stražnjem dijelu autobusa i ima mali stol između sjedala. Cijena obiteljskog sjedala uključuje dva komada prtljage, jedan komad ručne prtljage s najvećim dimenzijama 42 x 30 x 18 cm i najvećom težinom od 10 kg te jedne putne torbe s najvećim dimenzijama 80 x 50 x 30 cm i najvećom težinom od 30 kg.

 • Uredbom br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (u nastavku: Uredba) definiraju se prava putnika u EU zemljama kada je procijenjena duljina prijevoza najmanje 250 km.

2. PRIJEVOZ PUTNIKA

2.1. UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 7.

Ugovor o prijevozu putnika obvezuje prijevoznika na vožnju putnika od odlazne lokacije do njihova odredišta na siguran način, u prikladnom vozilu s prikladnim brojem sjedala i higijenskim uvjetima koji su uobičajeni za cestovni prijevoz putnika.

Putnik je obvezan platiti ugovorenu naknadu za prijevoz. Ako putnik odbije platiti naknadu za prijevoz, ne smije mu/joj se dopustiti ulazak u vozilo ili treba napustiti vozilo na prvoj idućoj stanici.

Članak 8.

Prijevoznik i putnik ili prijevoznik i korisnik sklapaju ugovor o prijevozu putnika. Sklapanjem ugovora s korisnikom prijevoznik se obvezuje ponuditi prijevoz putniku kojeg definira korisnik u skladu s uvjetima u ugovoru i u skladu s ovim odredbama i uvjetima.

Članak 9.

Ako korisnik otkaže ugovor o prijevozu nakon što se ugovor zaključi, ali više od 48 sati prije početka prijevoza, korisniku se vraća 90 % naknade za prijevoz, a ostalih 10 % smatra se naknadom za otkazivanje za raskid ugovora.

Ako korisnik otkaže ugovor o prijevozu nakon što se ugovor zaključi u razdoblju između 48 i 24 sata prije početka prijevoza, korisniku se vraća 50 % naknade za prijevoz, a ostalih 50 % smatra se naknadom za otkazivanje za raskid ugovora.

Ako korisnik otkaže ugovor o prijevozu nakon što se ugovor zaključi, ali manje od 24 sata prije početka prijevoza, korisniku se vraća 20 % naknade za prijevoz, a ostalih 80 % smatra se naknadom za otkazivanje za raskid ugovora.

Prijevoz će izdati račun za naplaćenu naknadu za otkazivanje ako ga korisnik zatraži nakon otkazivanja ugovora o prijevozu.

Članak 10.

Prijevoznik se obvezuje prevoziti putnika u skladu s objavljenim rasporedom u vozilu prikladne kvalitete za tip i trajanje prijevoza. Prijevoznik putniku dodjeljuje broj sjedala u vozilu. Prijevoznik se obvezuje osigurati određeno mjesto u određenom vozilu ili prijevoz u određenom vozilu samo ako je to izričito navedeno u ugovoru o prijevozu.

Prijevoznik smije promijeniti raspored za 3 sata ne ranije od 30 dana prije početka prijevoza. U tom slučaju korisnik ili putnik mogu otkazati ugovor o prijevozu i zatražiti povrat od 100 % naknade za prijevoz ili kupon za popust na iznos naknade za prijevoz ne ranije od 20 dana prije datuma prijevoza.

Vozač smije zaustavljati vozilo samo na autobusnim stanicama ili autobusnim terminalima koji su navedeni u rasporedu.

Vozač zadržava pravo zaustavljanja autobusa ako je to potrebno kako bi se zajamčila sigurnost.

Članak 11.

Putnik mora slijediti sve opravdane sigurnosne upute vozača. Ako putnik ne slijedi takve upute, može ga/je se ukloniti iz vozila bez prava na traženje povrata naknade za prijevoz. U tim slučajevima prijevoznik i vozač nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nanesenu putniku.

Vozač ne smije dopustiti ulazak i treba ukloniti putnike u sljedećim slučajevima:

 • Vidljivi su znakovi pijanstva ili korištenja opojnih sredstava, nasilni su prema drugim putnicima ili ih uznemiruju.

 • Putnici žele prevoziti neprikladnu prtljagu ili opasne materijale koji se ne smiju prevoziti u skladu s člankom 46. ovih Općih odredbi i uvjeta.

 • Radnje putnika smatraju se opasnima za prijevoz putnika, uznemiruju putnike ili vozača ili se na druge načine nedolično ponašaju.

 • Zbog njih se drugi putnici osjećaju uplašeno ili neugodno.

 • Žele ući u vozilu u koturaljkama, cipelama za snijeg ili u nekoj drugoj nestabilnoj obući.

 • Ulaze u vozilo u prljavoj ili zaprljanoj odjeći i ne može im se dodijeliti mjesto odvojeno od drugih putnika ili je njihova odjeća toliko prljava da bi mogli nanijeti štetu drugim putnicima ili zaprljati unutrašnjost vozila.

 • Oštećuju vozilo ili prtljagu drugih osoba ili sprječavaju prijevoznika u izvođenju prijevoza na neki drugi način.

 • Ne žele platiti naknadu za prijevoz ni pokazati kartu s presjedanjem.

U slučajevima iz prethodnog stavka vozač može zaustaviti prijevoz i osigurati sigurnost drugih putnika i vozila prije nastavka.

Putnik kojega se ukloni iz vozila nema prava na povrat naknade za prijevoz. U tim slučajevima prijevoznik i vozač nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nanesenu putniku.

Članak 12.

Ako tijekom prijevoza putnik ima znakove zarazne bolesti koja se rješava posebnim propisima, prijevoznik mora djelovati u skladu s tim propisima i prevesti takve putnike na najbližu lokaciju gdje im se može pružiti medicinska pomoć.

Putnici se mogu ukloniti iz vozila samo na autobusnoj stanici ili terminalu.

Članak 13.

Ugovor između prijevoznika i korisnika može vrijediti za jedan ili više prijevoza koji uključuju jednog ili više putnika.

Korisnik odgovara prijevozniku za sve obveze koje proizlaze iz ugovora o prijevozu putnika na način definiran ovim Općim odredbama i uvjetima.

Članak 14.

Prijevoznik mora izdati kartu putniku. Može se raditi o grupnoj ili pojedinačnoj karti u obliku PDF-a ili papirnog računa za karte koje putnik kupi od vozača. Ako putnik kupuje karte prije putovanja, treba sa sobom donijeti ispisanu kartu u autobus ili je pokazati na mobitelu. Karta je dokaz da je ugovor o prijevozu putnika zaključen. Postojanje ugovora može se dokazati i na druge načine.

Članak 15.

Karta daje putniku pravo na jednu vožnju između odlazne lokacije i odredišta ili na presjedanje u drugo vozilo koje je označeno na karti. Putniku nije dopušten izlazak nakon te točke.

Članak 16.

Putnik može kupiti kartu od vozača ili tijekom pretprodaje na organiziranim prodajnim lokacijama karata, što uključuje web-mjesto prijevoznika.

Registrirani korisnici mogu kupiti i platiti kartu na internetu s kreditnom karticom ili PayPal računom. U tim je slučajevima plaćanje potrebno nakon kupovine karte.

Prije završetka kupovine karte na internetu kupac može kliknuti na gumb “Plati” ili drugi sličan gumb, što znači da potvrđuje plaćanje dogovorene naknade za narudžbu i prihvaća ove Opće odredbe i uvjete.

Članak 17.

Putnik mora kartu čuvati kod sebe tijekom cijelog putovanja i prema potrebi pokazati je kontrolorima.

Radnje koje prijevoznik smatra zloupotrebom karte:

 • Korištenje na ruti koja se razlikuje (dulja je) od rute za koju je karta izdana.

 • Korištenje na neprikladan datum.

 • Ako je karta jednosmjerna, ali se koristi za suprotni smjer od navedenoga.

 • Ako je karta nepotpuna i nema sve potrebne informacije i kodove.

Članak 18.

Ako kontrolor ili vozač procijene da je došlo do zloupotrebe karte na bilo koji od prethodno navedenih načina, prijestupnik mora platiti kaznu jednaku pet puta vrijednosti naknade za prijevoz od prve stanice na liniji do odredišta.

Članak 19.

Putnik mora pokazati ispisanu kartu ili e-kartu kupljenu tijekom pretprodaje vozaču nakon ulaska u autobus, čak i ako ih vozač ne podsjeti na to. Također je mora pokazati tijekom prijevoza ako to zatraži kontrolor, osoblje autobusne stanice ili nadležni inspektor. Ako putnik odbije pokazati kartu kupljenu tijekom pretprodaje, mora napustiti vozilo na prvoj autobusnoj stanici/terminalu. Ako su vozila prijevoznika opremljena čitačima elektroničkih barkodova ili QR kodova, e-karta mora se registrirati na putničkom terminalu (čitaču) nakon ulaska u autobus. Dokument o prijevozu vrijedi samo nakon završetka ovog postupka. Putnik mora zadržati kartu do završetka prijevoza.

Članak 20.

Ako se naknada za prijevoz ili druge naknade pogrešno zaračunaju, putnik mora platiti razliku ako je platio/la manje, ili dobiti povrat ako je platio/la više. Putnik može zatražiti povrat za preplaćeni prijevoz ne kasnije od 30 dana nakon završetka prijevoza.

Ako putnik želi izaći prije dolaska na odredište, prijevoznik nema obvezu vratiti razliku u cijeni. Isto vrijedi i ako putnik želi promijeniti vrstu sjedala i vrijednost nove karte je manja od plaćenog iznosa. Putnici u tim slučajevima ne mogu dobiti povrat.

Članak 21.

Putnici se moraju pobrinuti da ulaze u ispravni autobus na odlaznoj lokaciji ili na bilo kojoj autobusnoj stanici ili terminalu tijekom puta i da izlaze iz autobusa na svome odredištu. Putnici koji žele ući u autobus na autobusnoj stanici ili terminalu trebaju pričekati da se autobus zaustavi na sigurnom mjestu koje je barem jedan (1) metar udaljeno od ceste.

Putnici mogu ulaziti i izlaziti iz autobusa samo na stanici koja je navedena u rasporedu. Putnici ne mogu ulaziti ni izlaziti iz autobusa izvan autobusnih stanica. Putnici obično izlaze iz autobusa na srednja ili stražnja vrata. Putnici trebaju brzo ulaziti i izlaziti iz autobusa bez uzrokovanja gužvi i uzimajući u obzir potrebe putnika s ograničenim kretanjem.

Članak 22.

Putnik ima pravo otkazati ugovor prije nego što stupi na snagu. Takvi slučajevi uređuju se člankom 9. ovih Općih odredbi i uvjeta. Odredbe o prijevozu iz ovog stavka ugovora o prijevozu ne smiju se promijeniti na štetu putnika.

Odredba Zakona o pravima potrošača koja daju potrošačima pravo na otkazivanje ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga ne koristi se u ugovorima koji se zaključuju na daljinu ili izvan naših ureda (primjerice na internetu).

Članak 23.

Putnici koji kasne

Prijevoznik će učiniti sve što može kako bi osigurao polazak vozila prema rasporedu i obavijesti koja se pošalje putnicima. Neće čekati na putnike koji kasne.

Putnici moraju doći na odlaznu lokaciju barem 15 minuta prije početka prijevoza.

Ako putnik kasni, ugovor o prijevozu otkazuje se i naknada za prijevoz neće se vratiti. Plaćanje se smatra naknadom za otkazivanje za raskid ugovora.

Članak 24.

Prijevoznik koji kasni

Korisnik pristaje na pravo prijevoznika da kasni do dva (2) sata. To može biti posljedica prometa, vremenskih uvjeta i drugih nepredviđenih čimbenika koje korisnik mora uzeti u obzir prilikom naručivanja usluga.

Prijevoznik obično odlazi u vrijeme navedeno na rasporedu.

Ako putnik kasni na sljedeće presjedanje jer je prijevoznik kasnio, prijevoznik nije odgovaran ako se ispune sljedeći uvjeti:

 • Kašnjenje je bilo posljedica nepredviđenih događaja koje prijevoznik nije mogao predvidjeti, izbjeći ni spriječiti (viša sila).

 • Kašnjenje je bilo posljedica nepredviđenih ili neočekivanih događaja i nije se moglo izbjeći dužnom pažnjom prijevoznika.

Korisnik ima pravo zatražiti povrat plaćenih naknada za prijevoz ili zatražiti isti iznos kao kod za popust.

Članak 25.

Ako se prijevoz prekine zbog razloga koji nisu odgovornost putnika, putnici imaju sljedeća prava:

 • Mogu zatražiti da ih prijevoznik odveze do njihova odredišta zajedno s prtljagom i svojim načinom prijevoza ili drugim prikladnim načinom prijevoza.

 • Mogu zatražiti da ih prijevoznik odveze do odlazne lokacije u odgovarajućem vremenskom okviru i da im vrati naknadu za prijevoz.

 • Mogu otkazati ugovor i zatražiti povrat naknade za prijevoz.

U slučajevima opisanima pod drugom i trećom točkom prethodnog stavka plaćena će se naknada za prijevoz vratiti kao kod za popust.

Članak 26.

Ako se prijevoz prekine zbog više sile, obveze prijevoznika iz prethodnog članka ne primjenjuju se.

Članak 27.

Ako prijevoz ne počne prema rasporedu prijevoznika ili u vrijeme koje je predviđeno u ugovoru u skladu s odredbom stavka 1., članka 24., putnik ili korisnik mogu raskinuti ugovor i zatražiti povrat naknade za prijevoz.

U slučaju neočekivanih okolnosti zbog kojih odlazak prijevoznika može kasniti, prijevoznik će poslati poruku na telefonski broj ili adresu e-pošte korisnika o promijenjenom vremenu odlaska barem 30 minuta prije odlaska. Ako nema internetske veze ili mobilna telefonska mreža ne radi, to će se smatrati višom silom i prijevoznik neće biti odgovoran jer nije obavijestio putnike.

Prijevoznik može poslati dodatnu/novu poruku s novim informacijama o vremenima odlaska zbog neočekivanih promjena. Putnik mora slijediti upute iz posljednje poruke.

Članak 28.

Korisnici ne mogu dobiti povrate novca za bilo koje druge troškove povezane s prekidom prijevoza, osim ako ne dokažu da je izvanredni prekid uzrokovala namjera ili ozbiljni nemar prijevoznika.

Članak 29.

Ako se prijevoz ne može izvesti ili se prekine zbog više sile (vanjske okolnosti koje se ne mogu očekivati, izbjeći ni spriječiti) i prijevoz se ne može nastaviti na vrijeme, prijevoznik nije odgovoran za nastalu štetu i ne nudi povrate naknada za prijevoz.

Teroristički i kibernetički napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički napadi uključuju sve nasilne napade koji utječu na ljudske živote, pokretninu, nekretninu ili infrastrukturu silom, nasiljem ili prijetnjama i motivirani su političkim, religijskim, ideološkim ili sličnim motivima s namjerom postizanja utjecaja na vladu određene države ili širenja straha u javnosti ili dijelu javnosti, ili napadi koji imaju takav učinak.

Kibernetički napadi zlonamjerni su napadi uz upotrebu računala, računalnih sustava, računalnog softvera ili hardvera, baza podataka, informacijskih baza podataka, mikročipova, integriranog sklopovlja ili sličnih uređaja u računalnoj opremi, zlonamjernog koda ili procesa ostalih elektroničkih sustava.

2.2 CIJENE PRIJEVOZA

Članak 30.

Cijena prijevoza na određenoj ruti nije fiksna, prilagođava se tijekom vremena i ovisi o vrsti sjedala i rezervaciji sjedala, kao i o potražnji korisnika za određene spojeve u određeno vrijeme i na određeni datum.

2.3 ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA

Članak 31.

Prijevoznik je odgovoran za svaku štetu koja se uzrokuje smrću, zdravstvenim komplikacijama i ozljedama putnika ako je takva šteta uzrokovana pogreškom prijevoznika dok je putnik u vozilu ili ulazi ili izlazi iz vozila, osim ako se ne može dokazati da se šteta uzrokovala radnjama putnika ili zbog vanjskog razloga koji se nije mogao očekivati, spriječiti ni izbjeći – tj. zbog više sile.

Članak 32.

Prijevoznik je odgovoran za svaku štetu nastalu zbog smrti, zdravstvenih komplikacija i ozljeda putnika u skladu s primjenjivim propisima obaveznog osiguranja putnika u javnom prijevozu, kao i u skladu s primjenjivim zakonima.

Članak 33. 

Odgovornost prijevoznika u skladu s Uredbom
Tijekom prijevoza u državama članicama EU kada je procijenjena duljina prijevoza barem 250 km, prijevoznik je odgovoran za gubljenje ili oštećivanje prtljage u prometnim nesrećama tijekom korištenja autobusa u iznosu od 1200 eura za svaki komad prtljage. Ovo ograničenje ne koristi se u slučaju oštećenih invalidskih kolica, druge pomoćne opreme ili medicinskih uređaja, pri kojima je kompenzacija uvijek jednaka trošku zamjene ili popravka izgubljene ili oštećene opreme

Ako prijevoznik otkaže prijevoz, kasni dulje od 120 minuta ili rezervira previše sjedala u državama članicama EU kada je procijenjena duljina prijevoza barem 250 km, putnici imaju sljedeća prava:

 • Mogu nastaviti s prijevozom do odredišta bez dodatnih troškova pod usporedivim uvjetima prijevoza koji su navedeni u ugovoru o prijevozu.

 • Mogu zatražiti povrat novca za cijenu karte i ako je to prikladno, mogu zatražiti prijevoz do lokacija odredišta koja je navedena u ugovoru o prijevozu što prije.

Ako prijevoznik kasni više od 90 minuta u državama članicama EU kada je procijenjena duljina prijevoza barem 250 km i procijenjeno trajanje prijevoza je više od tri sata, prijevoznik će omogućiti sljedeće besplatne stavke putniku:

 • Prikladna užina, obrok ili osvježavajuće piće koje se treba ponuditi putnicima ako je dostupno u autobusu ili se može nabaviti na razuman način.

 • Hotelska soba ili drugi smještaj i pomoć s prijevozom između autobusne stanice i pružatelja smještaja treba se ponuditi ako se prijevoz prekine na jednu ili više noći. Sveukupni trošak takvog smještaja ograničen je na 80 eura po putniku za najviše dva noćenja.

Ako se nesreća dogodi tijekom korištenja autobusa u državama članicama EU kada je procijenjena duljina prijevoza barem 250 km, prijevoznik će osigurati razumnu i proporcionalnu pomoć sa svim praktičnim potrebama putnika nakon nesreće. Ako je takva pomoć potrebna, ona uključuje smještaj, hranu, odjeću, prijevoz i prvu pomoć. Sveukupni trošak takvog smještaja ograničen je na 80 eura po putniku za najviše dva noćenja.

Članak 34. 

Potraživanje odgovornosti povezano s kašnjenjem ili prekidom prijevoza mora se dostaviti ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana kada je prijevoz završio ili se trebao završiti, inače se prijevoz ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu.

Članak 35.

Ako se vozilo pokvari, prijevoznik se obvezuje osigurati zamjensko vozilo u najkraćem mogućem roku. Ako se zamjensko vozilo ne može dobaviti u roku od dva (2) sata od prekida prijevoza zbog kvara vozila, već plaćena naknada za prijevoz vratit će se korisniku u obliku koda za popust.

Ako se vozilo pokvari i prijevoznik osigura zamjenski prijevoz, prijevoznik ne može osigurati sve vrhunske usluge navedene na prijevoznoj karti (poput bežične mreže), i korisnik nema pravo na primanje neke vrste povrata, naknade štete ili smanjivanja naknade za prijevoz.

Ako se vozilo pokvari i prijevoznik osigura zamjenski prijevoz, korisnici nemaju pravo na primanje neke vrste povrata ili naknade štete, osim ako ne dokažu da je kvar vozila uzrokovan zbog značajnog nemara ili namjere prijevoznika.

2.4 ODGOVORNOST PUTNIKA

Članak 36.

Putnici ne smiju pušiti, piti alkoholna pića ni jesti neprikladnu (masnu, tekuću …) hranu u vozilu. Ako se vozilo zaprlja zbog njihovih radnji (bacanje otpada, povraćanje, mokrenje, …), putnici moraju pokriti troškove čišćenja ili popravka oštećenih površina unutar i izvan vozila.

Ako autobusna sjedala imaju sigurnosne pojase, putnici se moraju vezati. Putnici moraju sjediti u smjeru sjedala zbog sigurnosnih razloga. Šetanje po autobusu tijekom vožnje nije dopušteno zbog sigurnosnih razloga. Ako putnik ne slijedi sigurnosne propise, prijevoznik nije odgovoran za povezane posljedice po putnika.

Članak 37.

Putnici su odgovorni za štetu zbog namjernog ili nemarnog ponašanja i moraju platiti naknadu za čišćenje u skladu s trenutačnim cjenikom ili prema stvarnim nastalim troškovima.

Članak 38.

Sljedeće radnje strogo su zabranjene: otvaranje vrata tijekom vožnje, bacanje predmeta u vozilo i iz vozila, smetanje drugim putnicima prilikom ulaska i izlaska iz vozila, uništavanje ili krađa opreme, prljanje vozila ili djelovanje na neki drugi način koji sprječava izvođenje prijevoza ili uzrokuje štetu drugim putnicima, njihovoj prtljazi, prijevozniku i njegovoj imovini, ostaloj imovini ili okolišu.

Putnik mora kompenzirati prijevoznika za štetu koju je uzrokovao/la na vozilu, u autobusnim stanicama i drugim zgradama koje služe za javnu namjenu.

Putnik odgovara za štetu nanesenu prijevozniku i drugim putnicima prema uobičajenoj praksi potraživanja odgovornosti.

3. PRIJEVOZ PRTLJAGE

3.1 RUČNA I PUTNA PRTLJAGA PUTNIKA


Članak 39. 

Prijevoznik je obvezan samo prihvaćati manje komade prtljage (kofere, torbe, odjeću, torbe za kupovinu) koji su usklađeni s ograničenjima težine, količine i dimenzija navedenima u ovim Općim odredbama i uvjetima. Ostala prtljaga prihvaća se samo u količini, težini i dimenzijama koje su najavljene i plaćene kada je karta kupljena tijekom pretprodaje. Ako količina, težina i dimenzije prtljage premašuju vrijednosti koje su određene u ovim Općim odredbama i uvjetima ili vlasnik prtljage nije platio za tu prtljagu tijekom pretprodaje, prijevoznik može odbiti prijevoz takve prtljage. Sva prtljaga, uključujući sportsku opremu, mora se zapakirati na prikladan način zbog sigurnosnih problema i kako bi se spriječila šteta na prtljazi ostalih osoba ili vozilu. Ako se prtljaga zapakira na neprikladan način, prijevoznik može odbiti prijevoz takve prtljage. Ako prtljaga nije uključena prilikom kupovine karte tijekom pretprodaje, ali je zapakirana na prikladan način i dostupan je slobodan prostor za prijevoz prtljage u vozilu, prijevoznik može prihvatiti dodatnu prtljagu i naplatiti prijevoz takve prtljage putniku u skladu s trenutačnim cjenikom prijevoznika.

Članak 40.

Prijevoznik naplaćuje prijevoz putne prtljage putnika prema cjeniku koji je bio važeći dok je putnik završavao postupak kupovine, osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru o prijevozu putnika.

Prijevoznik nudi besplatan prijevoz sklopivih invalidskih i dječjih kolica.

Članak 41.

Ručna prtljaga putnika sadrži predmete težine do 10 kg, ima manje dimenzije (ručne torbe, manji paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – i može se spremiti u prostor za prtljagu iznad sjedala u autobusu ili je putnik može staviti na sjedalo ili ispod sjedala, tako da svojstva ni stanja prtljage ne ugrožavaju sigurnost ili prijevoz i ne smetaju drugim putnicima ni zauzimaju drugo sjedalo. Ako bi ručna prtljaga mogla ugroziti red i sigurnost putnika ili im smeta, osoblje vam možda neće dopustiti da je unesete u vozilo i stavit će je u prtljažni prostor zajedno s putnom prtljagom. Prijevoznik nudi besplatan prijevoz ručne prtljage putnika.

Članak 42.

Putna prtljaga putnika uključuje zapakirane predmete laganije od 20 kg koje putnici nose sa sobom (koferi, torbe, košare, kutije, dječja kolica, glazbeni instrumenti), kao i druge predmete čije dimenzije i težina omogućuju postavljanje u prtljažni prostor i ne sprječavaju brzo punjenje ni vađenje putne prtljage putnika. Prtljaga iz prethodne rečenice prevozi se u području namijenjenom za prijevoz putne prtljage putnika.

Broj komada putne prtljage putnika najveće veličine 80 x 50 x30 cm ovisi o vrsti sjedala koje je putnik odabrao tijekom rezervacije. Manja su odstupanja dopuštena ako ukupne dimenzije (visina, širina i dužina) predmeta prtljage nisu veće od 160 cm. U nekim slučajevima putnik može uzeti dodatni komad prtljage koji se plaća (dodatna prtljaga) maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm i najveće težine 20 kg. Manja odstupanja od mjera također su dopuštena za dodatnu prtljagu ako ukupne dimenzije prtljage nisu veće od 160 cm. Za to se plaća naknada za dodatnu prtljagu prema trenutačnom cjeniku prijevoznika. Putnici nemaju općenito pravo nošenja više od jednog komada veće prtljage.

Prijevoznik može prihvatiti veći broj komada putne prtljage ako je dostupno posebno određeno mjesto koje neće opteretiti autobus. To se primjenjuje samo ako korisnik najavi nekoliko komada putne prtljage i plati za tu prtljagu prilikom kupovine karte. Putnik također može platiti za dodatni komad ručne prtljage kod vozača ako u vozilu ima mjesta.

Prijevoz bicikala na autobusima je moguć pod sljedećim uvjetima:

 • Vozilo mora imati nosač bicikla ili dovoljno mjesta u prtljažnom prostoru (osobna prtljaga putnika ima prioritet).

 • Bicikl se mora zapakirati u prikladni kofer, torbu ili kutiju.

 • Bicikl nije prljav i neće zaprljati ostatak prtljage.

 • Bicikl se može sigurno unijeti tako da se ostatak prtljage ni bicikl ne mogu oštetiti.

Bicikl mora biti standardne veličine bez dodataka i ne smije težiti više od 25 kg. Nije moguće prevoziti tandem bicikle ni tricikle.

Članak 43.

Putnik mora pokriti svu štetu nastalu zbog svojstava ili stanja prtljage, osim ako prijevoznik nije znao i nije mogao znati za njih.

Članak 44.

Prijevoznik se obvezuje predati putnu prtljagu na odredištu čim se završi prijevoz. Prijevoznik nema obvezu provjeriti ima li putnik pravo uzimati određeni komad prtljage.

Članak 45.

Ako zbog bilo kojeg razloga putnik ne može preuzeti putnu prtljagu nakon dolaska vozila na odredište, prijevoznik je mora čuvati do 30 dana na sigurnoj lokaciji o trošku i riziku korisnika ili ga predati drugom društvu za pohranu, uz preuzimanje potpune odgovornosti za njihove usluge. Izgubljenim i pronađenim predmetima rukuje se u skladu s odredbama za rukovanje izgubljenim i pronađenim predmetima.

Članak 46. 

Putnik ne smije unositi sljedeće predmete u autobus ni spremati ih u njegovu/njezinu putnu ni ručnu prtljagu:

 • Zapaljive, eksplozivne, radioaktivne, korozivne, zarazne, otrovne i druge tvari čija svojstva predstavljaju posebnu opasnost za putnike, vozača, vozilo ili njegovo okruženje (kao što su otrovi, korozivni materijali, kiseline, magneti i tvari koje sadrže viruse i bakterije).

 • Predmeti čiji je prijevoz zabranjen zakonom ili odredbama zakona o narušavanju javnog reda i mira, predmete koji su teži od 20 kg i čije su dimenzije veće od 80 x 50 x 30 cm.

 • Drugi predmeti koji nisu ispravno zapakirani ni zaštićeni, tako da se oštete tijekom prijevoza ili oštete stvari i predmete preostalih putnika, kao i predmeti koji su zabranjeni zakonom i ne smiju biti u vašem vlasništvu (oružje, droge i druge psihoaktivne tvari).

Članak 47.

Prijevoznik može prihvatiti tehničke uređaje, lomljive i osjetljive predmete za prijevoz kao prtljagu, ali to se izvodi na odgovornost putnika uz upozorenje da prijevoznik nije odgovoran za potencijalne kvarove i štetu. Dok putnik ili korisnik predaju navedene predmete, moraju obavijestiti osoblje koje unosi te pojedinosti na potvrdu o predavanju za putničku prtljagu. Prijevoznik neće prihvatiti putnu prtljagu ako sadrži predmete visoke vrijednosti (nakit, vrijedne obveznice ili drugu vrijednu robu). Putnik mora nositi vlastite dragocjene predmete u ručnoj prtljazi.

Članak 48.

Prijevoznik je odgovoran za svaku štetu uzrokovanu gubitkom, krađom ili oštećenjem putne prtljage putnika u skladu s primjenjivim zakonima kojima se uređuju odgovornosti tijekom prijevoza tereta. Prijevoznik je odgovoran za svaki gubitak, krađu ili drugo oštećenje ručne prtljage ako putnik može dokazati da je to krivnja prijevoznika. Ako se gubitak ili šteta dogode u okolnostima koje uzrokuju smrt, pogoršanje zdravlja ili ozljedu putnika, odgovornost za ručnu prtljagu pada na prijevoznika, osim ako prijevoznik ne može dokazati da je šteta uzrokovana zbog radnji putnika ili zbog više sile.

Prijevoznik ne preuzima odgovornost kada su gubitci ili oštećenja ručne prtljage izravno ili neizravno uzrokovati radnjama putnika.

Članak 49.

Prijevoznik je odgovoran za svaku štetu koja nastane zbog kašnjenja u predavanju putne prtljage u skladu s člancima ovih Općih odredbi i uvjeta kojima se pokriva odgovornost prijevoznika za štetu koja nastane zbog kašnjenja pri prijevozu putnika.

Članak 50.

Ako se putna prtljaga ne preda u roku od 7 dana od završetka prijevoza, smatra se izgubljenom. Ako prijevoznik objavi da je putna prtljaga izgubljena prije roka iz prvog stavka ovog članka, prtljaga se smatra izgubljenom od datuma kada prijevoznik objavi da je izgubljena.

Članak 51.

Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane zbog izgubljene ili oštećene prtljage ako putnik to odmah ne prijavi osoblju nakon završetka prijevoza ili tijekom predaje putne prtljage. Ako je oštećenje prtljage uzrokovano prometnom nesrećom ili su drugi razlozi spriječili putnika u izražavanju prigovora prije navedenog roka, putnik mora izraziti svoj prigovor što prije – najkasnije 30 dana od dana kada je putovanje trebalo završiti.

4. IZGUBLJENI I PRONAĐENI PREDMETI 

Članak 52.

Izgubljeni i pronađeni predmeti su predmeti koje putnici izgube ili zaborave u autobusima.

Članak 53.

Osoblje mora provjeriti autobus nakon što svi putnici izađu na posljednjem odredištu. Pronađene predmete treba se predati prikladnom odjelu prijevoznika i navesti u arhivi izgubljenih i pronađenih predmeta u skladu s trenutačno važećim uputama. Pravi tražitelj dobit će izgubljeni predmet na temelju dokazanog identiteta i ako se odredi da ima pravo na izgubljeni predmet (navođenje lokacije prijevoza, opis predmeta i druge okolnosti kojima se može dokazati vlasništvo). Primatelj pronađenoga predmeta mora potvrditi primitak potpisivanjem arhive izgubljenih i pronađenih predmeta.

Obveza iz prethodnog stavka ovog članka vrijedi i za ostale zaposlenike prijevoznika ako preuzmu pronađeni predmet u autobusnim stanicama, objektima za čišćenje ili drugim objektima prijevoznika.

Članak 54.

Ako se pronađe novčanik koji sadrži novac i (ili) osobne dokumente, prijevoznik ga mora odmah predati u najbližoj policijskoj postaji najkasnije nakon 24 sata. Ako se preko pronađenih predmeta može identificirati vlasnik/vlasnica i njegova/njezina adresa, treba ga/je se obavijestiti o pronađenom predmetu u pisanom obliku.

Ako se pronađu bilo kakve zabranjene tvari i predmeti, prijevoznik će ih odmah predati u najbližoj policijskoj postaji (oružje, droge itd.).

Članak 55.

Ako prijevoznik ne može predati pronađene predmete tražitelju, treba pohraniti pronađene predmete na sljedeći način:

 • Pronađeni predmeti više vrijednosti pohranjuju se na 30 dana, nakon čega se predaju u policijsku postaju uz pisani dokument ili se uklanjaju.

 • Prijevoznik čuva pronađene predmete značajne vrijednosti do 30 dana nakon dana pronalaska. Nakon isteka tog razdoblja korisni predmeti ponudit će se humanitarnim organizacijama ili će se baciti.

 • Brzo kvarljivi predmeti ne čuvaju se, nego se redovito bacaju.

4. PRIJEVOZ DJECE

Članak 56.

Dijete je osoba mlađa od 2 godine. Ako je barem jedan putnik dijete ili beba, prijevoznik jamči prikladan broj i veličinu sjedalica za djecu prema broju i dobi djece koju označite prilikom kupovine karte za prijevoz. Ako korisnik ne označi broj djece prilikom kupovine karte ili korisnik kupuje karte u autobusu, prijevoznik nema obvezu prevoziti dijete ni njegovog skrbnika. Prijevoznik nije odgovoran za štetu koja može utjecati na korisnika/putnika u tom slučaju.

5. PRIJEVOZ ŽIVOTINJA 

Članak 57.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim odredbama i uvjetima, vozilo prijevoznika neće se koristiti za prijevoz živih životinja. Izuzetci:

 • Policijski psi i planinski spasilački psi u pratnji svog rukovatelja. Prijevoz policijskih pasa i planinskih spasilačkih pasa naplaćuje se kao da su druga osoba.

 • Psi vodiči za slijepe i drugi psi pomagači za invalide. Psi vodiči za slijepe i drugi psi pomagači ne trebaju nositi brnjicu za ulazak u vozilo i prijevoznik ih prevozi besplatno. Psi vodiči za slijepe i drugi psi pomagači za invalide moraju biti jasno označeni (ormom ili oznakom na ovratniku).

Pas se prihvaća samo ako putnik preuzima potpunu odgovornost za njega i jamči da zadovoljava sve uvjete koji se određuju veterinarskim pravilima za nekomercijalni prijevoz (ulazak u javna mjesta i javni prijevoz).

Neovisno o odredbama prethodnog stavka, manje životinje (uključujući pse) mogu se prevoziti kao ručna prtljaga u prikladnim nosiljkama (kavezima) na punu odgovornost putnika koji mora osigurati da životinje ne ometaju ili ne uzrokuju probleme ostalim putnicima. Opasne ili otrovne životinje ne smiju se prevoziti. Životinje se ne smiju slobodno kretati unutar vozila ni zaprljati vozilo.

Prijevoz životinja iz 1. stavka omogućit će se samo u slučaju da vlasnik životinje preuzme punu odgovornost za psa i jamči da pas zadovoljava sve uvjete definirane u važećim veterinarskim propisima za nekomercijalne prijevoze (pristup javnim mjestima i javnim prijevoznim vozilima).

Ako su sva sjedala u vozilu rezervirana, prijevoznik ne može prevoziti životinju.

Prijevoz manjih životinja u vozilu kao ručne prtljage besplatan je.

Članak 58.

Prijevoznik osigurava prijevoz i pomoć osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti u skladu s prilogom 1. i 2. Uredbe prema mogućnostima prijevoznika.

Ako osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti treba pratitelja, prijevoz tog pratitelja besplatan je. Prijevoz pasa vodiča za slijepe i ostalih pasa pomagača besplatan je u skladu s odredbom pod točkom 2 prvog stavka članka 57. ovih Općih odredbi i uvjeta.

Kako bi se osigurala mogućnost prijevoza osoba s invaliditetom i osoba smanjenje pokretljivosti s njihovim pratiteljem, potrebno je unaprijed obavijestiti prijevoznika na adresu e-pošte: intercity@nomago.eu ili pozivom na telefonski broj: +386 1 431 7777 barem 36 sati prije predviđenog datuma prijevoza.

Prijevoznik ne može utjecati na infrastrukturu i mogućnosti ulaza i izlaza osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti na autobusnim stanicama ili terminalima i zato ne može preuzeti odgovornosti osoba koje su odgovorne za autobusne stanice ili terminale.

Prijevoznik može odbiti rezervaciju prijevoza, izdavanje karte ili zabraniti ulaz osobi s invaliditetom ili osobi smanjene pokretljivosti ako je to potrebno kako bi se uskladilo sa sigurnosnim zahtjevima u skladu s međunarodnim zakonom, zakonima EU ili državnim zakonima za postizanje medicinskih ili sigurnosnih zahtjeva nadležnih vlasti ili ako se zbog dizajna vozila ili povezane infrastrukture ne može fizički jamčiti siguran ulaz, izlaz ili prijevoz koji radi za osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti. Prijevoznik će odmah obavijestiti putnike o alternativnim mogućnostima prijevoza na njihovim linijama.

Ako osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti ima važeću rezervaciju ili kartu, ali njihov prijevoz nije moguć, imaju sljedeće opcije:

 • Mogu zatražiti povrat i ako je to moguće, besplatan prijevoz do odlazne lokacije koja je navedena u ugovoru.

 • Mogu nastaviti s prijevozom ili preusmjerenjem u razumnom zamjenskom vozilu do odredišta koje je dogovoreno prema ugovoru o prijevozu, osim ako takav prijevoz nije izvediv.

Osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti imaju pravo na besplatan prijevoz invalidskih kolica, druge opreme za pomoć pri kretanju ili medicinskih uređaja.

7. PRIJEVOZ KOJI UKLJUČUJE VIŠE PRIJEVOZNIKA

Članak 59.

Tijekom prijevoza koji uključuje više prijevoznika, prijevoznik koji je sklopio ugovor, prijevoznik na čijem je dijelu prijevoza došlo do gubitka ili štete i posljednji prijevoznik (uzastopni prijevoznik) snose neodvojivu odgovornost za izgubljene ili oštećene predmete i prtljagu i svako kašnjenje prijevoza.

Ako se ne može odrediti u čijem je dijelu prijevoza došlo do gubitka ili oštećenja, svi prijevoznici neodvojivo su odgovorni za štetu. Ako prijevoznik ima podizvođača za dio prijevoza, sam prijevoznik je odgovoran za svaku štetu koja nastane zbog prijevoza.

Članak 60.

Šteta koja proizlazi iz smrti, narušavanja zdravlja ili ozljeda putnika i šteta koja proizlazi iz kašnjenja prijevoza dijele se između prijevoznika koji je zaključio ugovor o prijevozu i prijevoznika na čijem je dijelu prijevoza došlo do smrti, narušavanja zdravlja, ozljede putnika ili kašnjenja.

Članak 61. 

Prijevoznik koji pokriva štetu korisniku ima pravo na žalbu prema ostalim prijevoznicima koji dijele neodvojivu odgovornost. Ako nije moguće odrediti iznos štete do koje je došlo na pojedinim dijelovima, svaki prijevoznik odgovoran je u skladu sa svojim udjelom u naknadi za prijevoz.

8. PRITUŽBE 

Članak 62.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti odštetu prema pisanom ugovoru slanjem pisane pritužbe u skladu s odredbama Uredbe koja se šalje na adresu e-pošte prijevoznika: intercity@nomago.eu u roku od tri (3) mjeseca od završetka prijevoza ili od datuma kada se prijevoz trebao završiti.

Prijevoznik će obraditi valjanost potraživanja i obavijestiti putnika za jedan mjesec i izdati završnu odluku o potraživanju za tri mjeseca.

9. PRAVNA ZASTARA ZA POTRAŽIVANJA

Članak 63. 

Pravna zastara za potraživanja iz ugovora za prijevoz predmeta ili prtljage je jedna godina. Pravna zastara iz prvog stavka ovog članka počinje od:

 • Za potraživanja odštete za predmete ili prtljagu, od dana kada je prijevoznik predao predmet ili prtljagu.

 • Za potraživanja za gubitak predmeta ili prtljage, od dana kada se predmet smatra izgubljenim u skladu s ovim uvjetima o prijevozu.

Članak 64.

Pravna zastara za potraživanja koja nastaju zbog smrti, narušavanja zdravlja ili ozljede putnika je dvije godine. Pravna zastara zbog narušavanja zdravlja ili ozljede putnika počinje od završetka putovanja, a pravna zastara povezana sa smrti putnika počinje od dana njegove/njezine smrti.

Članak 65.

Pravna zastara prekida se nakon što prijevoznik primi potraživanje u pisanom obliku. Ponovno počinje od dana kada podnositelj zahtjeva primi pisani odgovor na potraživanje.

Kasnije pritužbe povezane s istim predmetom ne zaustavljaju pravnu zastaru. Pravna zastara ne može se nastaviti prije isteka 8 dana od dana kada se primi odgovor na pritužbu.

10. POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

Prijevoznik će sve podatke i informacije iz sklopljenih ugovora ili u vezi sa sklopljenim ugovorima obrađivati kao poslovnu tajnu. Ova odredba ne koristi se za podatke koji se moraju proslijediti vlastima prema primjenjivim zakonima.

11. ZAŠTITA I UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 67.

Osobni i drugi podaci korisnika/putnika koje prijevoznik primi u vezi s međunarodnim prijevozima i ovim općim odredbama i uvjetima smatraju se podacima koji su potrebi za postizanje ugovorne ili zakonske svrhe.

Kada korisnik pristane na Opće odredbe i uvjete i pravila o privatnosti prijevoznika koja su integralni dio ovih Općih odredbi i uvjeta i dostupna su na internetskoj adresi: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, on/ona eksplicitno dopušta prijevozniku da obrađuje njegove/njezine osobne podatke (navesti koje: ime i prezime, adresa, e-pošta …) u vezi sa svrhom pružanja usluga prijevoza ili postizanja svrhe sklopljenog ugovora u skladu s ovim Općim odredbama i uvjetima i kako je navedeno u Pravilima o privatnosti prijevoznika koja su dostupna na ovoj internetskoj adresi.

Prijevoznik će čuvati i pohraniti sve osobne podatke korisnika/putnika u skladu s važećim zakonima spojenima sa zaštitom osobnih podataka.

12. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 68.

Ugovor o prijevozu, na temelju ovih Općih odredbi i uvjeta, propisuje se i razmatrat će se u skladu sa zakonima u državi sjedišta prijevoznika. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara (CISG od 11. travnja 1980.) ne koristi se za ugovor o prijevozu.

Strane će težiti da zajednički riješe sve nesporazume.

Ako to nije moguće, strane se slažu da lokalni sud u mjestu sjedišta prijevoznika bude nadležan u slučaju pravnog djelovanja.

Ako je više prijevoznika sudjelovalo u prijevozu putnika, putnik/korisnik ili druga opravdana strana mogu pravno djelovati isključivo protiv prijevoznika korištenoga kada je nastalo potraživanje, osim ako prvi prijevoznik nije eksplicitno zatražio odgovornost za cijeli prijevoz.

Ako postoje nesuglasice/razlike između verzija na različitim jezicima Općih odredbi i uvjeta prijevoznika, verzija na slovenskom jeziku će biti mjerodavna.

Prijevoznik zadržava pravo na promjenu ili izmjenu ovih Općih odredbi i uvjeta u bilo kojem trenutku i objavit će ih na internetskoj stranici www.nomago.si.

Ove opće odredbe i uvjeti prijevoza vrijede od 20.5.2019.Objavljuju se na internetskoj stranici https://nomago.si i na prodajnim lokacijama prijevoznika.

Ljubljana, 1.7.2019

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizam i usluge mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni financijski direktor